Vergoeding & Tarieven

Dieetadvisering is voor 3 behandeluren per kalenderjaar opgenomen in uw basisverzekering. Voor deze zorg geldt een eigen risico, dat is vastgesteld op 385 euro. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op extra dieetadvisering. Deze consulten vallen niet onder uw eigen risico. De vergoeding kan per zorgverzekeraar en per pakket verschillen. Raadpleeg uw polis, neem contact op met u zorgverzekeraar of kijk op  independer.nl of zorgwijzer.nlVoor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico!

 

Wanneer uw consult niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, omdat u door de gegeven minuten heen bent of wanneer u de wens heeft om het consult niet via de zorgverzekeraar te declareren, gelden de volgende tarieven per consult:

  • Intakegesprek (60 minuten met uitwerking + administratie) € 120,00
  • Screening (maximaal 15 minuten) € 20,00   
  • Vervolgconsult (maximaal 25 minuten + administratietijd): € 40,00
  • Berekening voeding / opstellen dieetlijst: € 40,00
  • Telefonisch consult kort (10 min + uitwerking) € 20,00
  • Telefonisch consult lang (20 min + uitwerking) € 40,00
  • Skype consult (20 min + uitwerking) € 40,00
  • Toeslag voor consult aan huis € 20,00

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.

 

Ketenzorg: COPD, Diabetes en CVRM

Bent u chronisch ziek bent en heeft u recht heeft op ketenzorg? Dan krijgt u een aantal uren diëtetiek vergoed buiten de zorgverzekeraar om. In dat geval kunt u zich door de huisarts laten doorverwijzen, mits deze gevestigd is in Kennemerland en aangesloten is bij de ketenzorg (KCOETZ).

Diëtistenpraktijk CSK  I  Charlotte Smit Kleine  I  Kennemerland 

kvk NL65901193

AGB praktijk: 24004490