Werkwijze

Eerste consult

Allereerst bespreken we de hulpvraag. Vervolgens nemen we uw gezondheid, leefstijl en leefgewoontes door waarna we uw voedingsgewoontes bespreken. 

 

Ik stel een behandelplan op dat zich focust op de mogelijkheden die binnen uw bereik liggen. We werken samen toe naar het door u gewenste resultaat. En als u toestemming verleend, werk ik samen (multidisciplinair) met uw behandelend arts om een nog beter resultaat te bewerkstelligen.

 

"Samen gaan we uw gekozen pad bewandelen".

 

Vervolg consult

Tijdens de vervolg consulten bespreken we uw ervaringen, hoe we verder gaan en zetten het traject voort om de gewenste doelen te behalen. De vervolgconsulten zijn zowel theoretisch als praktisch ingericht en vooral naar uw wens.

 

 

Vergeet niet het inschrijfformulier, een geldig legitimatiebewijs en zo nodig de verwijsbrief van de arts mee te nemen naar het eerste consult.

 


Diëtistenpraktijk CSK  I  Charlotte Smit Kleine  I  Kennemerland 

kvk NL65901193

AGB praktijk: 24004490