Werkwijze

Eerste consult

Allereerst bespreken we de hulpvraag. Vervolgens nemen we uw gezondheid, leefstijl en leefgewoontes door, waarna we uw voedingsgewoontes bespreken. 

 

Ik stel een behandelplan op dat zich focust op de mogelijkheden die binnen uw bereik liggen. We werken samen toe naar het door u gewenste resultaat. Verwijzende instanties ontvangen van ons schriftelijk (AVG-proof) een rapportage aan het begin en indien nodig tussendoor of aan het einde van uw behandeling. Door deze multidisciplinaire samenwerking kan een nog beter resultaat bewerkstelligd worden. Mocht u dit echter liever niet willen, dan is dat geen probleem en horen wij dit graag van u. Wij zullen in dat geval geen contact met de andere betrokken hulpverleners opnemen.

 

"Samen gaan we uw gekozen pad bewandelen".

 

Vervolgconsult

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we uw ervaringen, hoe we verder gaan en zetten het traject voort om de gewenste doelen te behalen. De vervolgconsulten zijn zowel theoretisch als praktisch ingericht en vooral naar uw wens.

 

 

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs en zo nodig de verwijsbrief van de arts mee te nemen naar het eerste consult.

 


Diëtistenpraktijk CSK  I  Charlotte Smit Kleine  I  Kennemerland 

kvk NL65901193

AGB praktijk: 24004490